Onderzoek naar klachten over acties specialist

DEN HAAG, 26 JULI. Geneeskundig hoofdinspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid, G. Siemons stelt een onderzoek in naar ongeveer tien klachten van patiënten over de acties van de medisch specialisten, zo heeft hij gisteren bekend gemaakt.

De meeste klachten behelzen afzeggingen van behandelingen. Het onderzoek is gericht op de vraag of artsen ten onrechte een spoedbehandeling hebben geweigerd.

Het ministerie van WVC (volksgezondheid) heeft meer dan 300 brieven van klagers beantwoord. Volgens een woordvoerder kwamen er drie categoriën brieven op het ministerie: voorgedrukte brieven van hartpatiënten die van de cardioloog eerst toestemming voor een behandeling aan staatssecretaris Simons moesten vragen, briefkaarten van patiënten die “mee moesten doen” aan de briefkaartactie van de oogartsen en persoonlijke brieven van patiënten die de hulp van de staatssecretaris inriepen.

In zijn brief aan de patiënten legt Simons uit wat er aan de hand is met de tarieven van de specialisten en waarom hij verdere budgetoverschrijding wil voorkomen. Voorts belooft hij de zijns inziens serieuze klachten aan de inspecteur voor te leggen.

Als de hoofdinspecteur besluit een klacht nader te onderzoeken treedt hij in contact met het ziekenhuis waar de specialist werkzaam is. De directie van het ziekenhuis moet vervolgens een "beoordeling' geven of de arts de patiënt wel of niet noodzakelijke zorg onthouden heeft. Zou dat laatste het geval zijn dan kan de inspecteur besluiten de arts voor het medisch tuchtcollege te laten verschijnen. En dat is, aldus de hoofdinspecteur, het laatste wat specialisten willen. Volgens hem wordt de specialist in negen van de tien gevallen in het gelijk gesteld, maar schaadt zo'n klacht de arts aanzienlijk.

De klachten zijn geselecteerd uit de op het ministerie binnengekomen brieven en uit het vorige week gepresenteerde zwartboek van de Landelijke Patiënten- en Consumentenfederatie (NP/CF). Daarin zijn ruim honderd klachten opgenomen die variëren van "te lang moeten wachten op de uitslag van een onderzoek' tot "onnodig veel pijn wegens steeds uitgestelde operatie'. De NP/CF hoopt dat er snel wordt gepraat over de “werkelijk inhoudelijke achtergronden van het conflict, zodat alle betrokken partijen hun energie daarop kunnen richten”.

De acties van de specialisten gaan gewoon door. Deze week zijn de specialisten in de regio Den Haag en Leiden begonnen zondagsdiensten en "volumebeperkende' weken in te stellen. Zij behandelen alleen spoedgevallen.