Nieuwe directeur voor grenshospitium

AMSTERDAM, 26 JULI. M.A. Pronk wordt per 1 september directeur van het zogeheten grenshospitium voor kansloze asielzoekers in Amsterdam. Pronk werkt nu op de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie, waar alle verzoeken van asielzoekers om in Nederland te worden toegelaten in eerste instantie worden behandeld. Hij heeft volgens een woordvoerder van het ministerie “veel ervaring in de vreemdelingendienst”.

Pronk volgt directeur R. Hofstee op. Hofstee, die leiding gaf aan het grenshospitium sinds de opening in april 1992, werd begin december vorig jaar met bijzonder verlof gestuurd wegens spanningen met het personeel. Sindsdien treedt J. van Huët op als interim-leider. De dagelijkse leiding is in handen van adjunct-directeur E. Politiek.

In het grenshospitium wachten ongeveer 100 asielzoekers, van wie Justitie heeft geoordeeld dat hun asielverzoek kansloos is, op uitzetting. Mede door de (te) lange verblijfsduur is de spanning onder de bewoners en het personeel hoog opgelopen. Begin deze maand werd voor de tweede keer in korte tijd een poging tot brandstichting gedaan. Drie weken geleden werd een personeelslid op non-actief gesteld omdat ze te nauwe contacten zou hebben met de bewoners.