MENS-PARTIJ

Harry Mens zit duidelijk in de filosofische fase van zijn leven. Dat blijkt onder meer uit zijn diepe gedachten over het milieu ("Milieuzorg is padvinderij voor oudere mannen') en over criminaliteit (die bestrijd je eenvoudigweg door bij Scheveningen een Robbeneiland te bouwen). “Ik ben een echte liberaal: orde en gezag voor het behoud van onze vrijheid,” zegt hij.

Ik zit nog niet in de filosofische fase van mijn leven, maar ik weet wèl dat Mens geen echte liberaal is. Orde en gezag zijn argumenten die vooral bij conservatieven passen, "gebrek aan een grote leider', "sterk leiderschap' en "volksgevoel' hebben al helemáál niets met liberalisme te maken, maar met stromingen die met "populistisch' nog het meest positief worden omschreven. Mens' opmerking over de vluchtelingen: (“Je moet ze gewoon terugsturen omdat ze in hun eigen land gelukkiger zijn dan hier”) doet meer denken aan de slogan "eigen volk eerst' dan aan "vrede, vrijheid en democratie'.

Waarom zoekt Mens eigenlijk zijn heil in de VVD? Hij kan beter met schone handen beginnen en het land veroveren met zijn eigen Mens-partij. Voorbeelden in Italië (Lega Nord) en Amerika (Ross Perot) tonen aan dat hij buiten de gevestigde politieke orde een veel grotere politieke toekomst voor zich heeft.