Leiden krijgt geld voor renovatie van Stationsplein

DEN HAAG, 26 JULI. De gemeente Leiden heeft van het ministerie van verkeer en waterstaat 81 miljoen gulden subsidie gekregen voor de renovatie van het Stationsplein.

De helft van het geld zal worden besteed aan een verbetering van de infrastructuur voor het openbaar vervoer, de andere aan het wegennet. De renovatie van het plein behelst onder meer het scheppen vanruimte voor openbaar vervoer en langzaam verkeer op hetplein, de aanleg van een autotunnel eronder, een tunnel voor openbaar vervoer en langzaam verkeer onder het station en de bouw van een nieuw busstation. De totale kosten van het project bedragen 138 miljoen gulden. Eerdere pogingen van Leiden om van het ministerie van VROM een deel van de zogeheten VINEX-gelden voor ruimtelijke ordening te krijgen, mislukten. Het ministerie van verkeer en waterstaat motiveert de subsidie met een verwijzing naar het beleid ter bevordering van het openbaar vervoer. De totale kosten van de renovatie van het Stationsplein bedragen 138 miljoen gulden.