Fraude in België met valse effecten

BRUSSEL, 26 JULI. De Kredietbank in Brussel is vorige maand opgelicht voor 100 miljoen Belgische frank, ruim 5,5 miljoen gulden. Een filiaal aan het Brusselse Schumann-plein in de EG-wijk kocht tot twee maal toe van een cliënt voor 50 miljoen aan vervalste aandelen van het bouw en vastgoed-concern Tractebel in.

De zwendel kwam aan het licht toen het filiaal ze in depot wilde geven. Het gerecht noemt het gezien de slechte kwaliteit van de vervalsingen onbegrijpelijk dat het personeel niet zelf de oplichting heeft ontdekt. Het betrof kleurenfotokopiën die geen enkel veiligheidskenmerk bevatten. De gebruikelijke reliëfopdrukken ontbraken, terwijl de nummering verscheidene fouten bevatte. Een aantal stukken bleken zelfs ongenummerd.

Er zijn inmiddels door de Bijzondere Opsporings Brigade vier aanhoudingen verricht: twee Duitsers, die in de afgelopen weken bij filialen van de Generale Bank vervalste aandelen aanboden, en twee Belgen. Een van de daders in de KB-zwendel blijkt een voormalige directeur van de VN-voedselorganisatie FAO in Rome te zijn, Dirk S. Deze had de aandelen van een relatie ontvangen die ze weer had aangenomen van de vervalsers. Tegen betaling van 15 miljoen frank zou de relatie de vervalste stukken mogen incasseren bij een bank voor 100 miljoen. De man benaderde daarvoor de oud-FAO directeur S. die zich na zijn pensionering als bedrijfskundig adviseur had gevestigd en een goede relatie onderhield met de Kredietbank. De verkoop slaagde en het duo incasseerde 85 miljoen frank. Met zijn deel van de opbrengst betaalde de oud-FAO directeur een villa in Brugge af. Ook de relatie, een invalide uitvinder die zeer veel schulden zou hebben, is gearresteerd op het moment dat hij het vliegtuig naar Bulgarije wilde nemen. Hij ontkent te hebben geweten dat het om vervalsingen ging. De vervalste aandelen die de twee Duitsers de afgelopen weken in Brussel trachten te slijten bleken uit dezelfde serie afkomstig te zijn.

Tractebel dat zelf met de malversaties niets heeft te maken, heeft een sleutelpositie in de Belgische bouw- en vastgoedwereld en is een onderdeel van de door Franstaligen gedomineerde Generale Maatschappij. In 1992 probeerde Tractebel met dochter Fabricom vergeefs om het Nederlandse installatie-bedrijf GTI over te nemen tegen de zin van de directie.