Foto: Twee Nepalese vissers helpen een vrouw bij ...

Foto: Twee Nepalese vissers helpen een vrouw bij het doorwaden van de buiten haar oevers getreden Agra in Mahadev Besi, op veertig kilometer ten zuiden van de hoofdstad van Nepal, Katmandu.

Bij de overstromigen in het zuiden van Nepal, het noorden van India en grote delen van Bangladesh - de ergste sinds veertig jaar - zijn tot dusverre al meer dan 4200 mensen om het leven gekomen, van wie 1673 in Nepal. Er worden in Nepal alleen al nog honderden mensen vermist en het dodental zal naar verwachting nog sterk stijgen, mogelijk tot boven de drieduizend. De schade van de overstromingen wordt in Nepal, een van de armste landen ter wereld, geraamd op 200 miljoen dollar. Zeker 25.000 Nepali's zijn door de overstromingen op de vlucht gedreven. In het rampgebied wordt gevreesd voor het uitbreken van een cholera-epidemie en van hongersnood op grote schaal. In Bangladesh, waar zeker 150 doden zijn gevallen, zijn 25 van de 64 districten getroffen. Honderdduizend mensen zijn gevlucht. De oogst op een kwart miljoen hectaren is verwoest en een half miljoen woningen zijn zwaar beschadigd of geheel weggespoeld. In de Indiase deelstaat Punjab is de afgelopen dagen de Sutlej buiten haar oevers getreden. De overstromingen bedreigen in dit gebied rijke landbouwgebieden; in Punjab zijn al silo's met 85.000 ton graan verwoest. In India zijn door de overstromingen 6,6 miljoen mensen op de vlucht gedreven. Andere getroffen Indiase deelstaten zijn West-Bengalen, Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh en Rajasthan. In het noorden van India stijgt inmiddels het water niet langer. In Nepal en Bangladesh is het nog niet zover. In alle drie de landen zijn grootscheepse hulpoperaties op gang gekomen, waarbij onder andere vanuit de lucht voedsel wordt gedropt. (Foto AP)