Bestuur SGP verbiedt vrouwen volwaardig lidmaatschap partij

DEN HAAG, 26 JULI. Het hoofdbestuur van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) wil niet dat vrouwen in de toekomst volwaardig lid van deze partij worden. Volgens het hoofdbestuur is het in strijd met bijbelteksten dat vrouwelijke leden nu volwaardig lid zijn en in aanmerking kunnen komen voor een lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer. De bijbel zegt dat alleen aan mannen het "regeerambt' is voorbehouden, aldus een brief van het SGP-hoofdbestuur aan de kiesverenigingen van de partij.

Het hoofdbestuur doet in de brief twee voorstellen voor de huishoudelijke vergadering van de SGP op 25 september. In het eerste voorstel vraagt het hoofdbestuur de afgevaardigden van de kieskringen “uit te spreken dat het ambt en de taak van de regering in politieke zin, verstaan naar het getuignis van de Heilige Schrift in Oude en Nieuwe Testament, toevertrouwd is aan de man”.

Daarnaast vraagt het hoofdbestuur de leden om een statuutwijziging aan te nemen, zodat vrouwen geen regeerambt meer kunnen vervullen, niet mogen deelnemen aan stemmingen in de partij, geen bestuursfuncties mogen vervullen en geen lid kunnen worden van de kiesverenigingen. De voorzitter van het hoofdbestuur, ds. W. Chr. Hovius, wijst er in de brief wel op dat er ruimte voor betrokkenheid van vrouwen moet zijn.

Op 16 januari van dit jaar heeft een grote meerderheid van de partijleden zich tijdens een besloten vergadering al uitgesproken tegen een volwaardig lidmaatschap van vrouwen. Er moeten volgens het hoofdbestuur nu consequenties worden verbonden aan de uitslag van deze "peiling'. De statuten van de partij sluiten vrouwen nu niet uit van lidmaatschap, omdat SGP-vrouwen traditioneel niet actief waren in de partij.

Het hoofdbestuur geeft in de brief geen uitsluitsel of de circa twintig vrouwelijke leden hun lidmaatschap mogen behouden. Het vraagstuk houdt de SGP al tien jaar bezig sinds mevrouw H. Grabijn-Van Putten als lid van de Haagse kiesvereniging werd ingeschreven in de veronderstelling dat zij een man was. Grabijn is van mening dat de bijbel het lidmaatschap van vrouwen van een politieke partij niet verbiedt.

De voorstellen van het hoofdbestuur van de SGP zouden mogelijk in strijd kunnen zijn met de grondwet en de Wet gelijke behandeling, die nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Het Openbaar Ministerie bestudeert de brief, maar kan nog niet zeggen of er sprake is van strijdigheid met de wet.