Beleggingsfondsen ABN Amro fuseren

ABN Amro Bank wil dat een aantal van haar huisfondsen gaan fuseren. De samen te voegen beleggingsfondsen vertonen grote verwantschap. Nadelige gevolgen voor de aandeelhouders zullen er niet zijn, heeft de bank bekendgemaakt. De fusiekosten komen niet ten laste van de beleggingsfondsen.

ABN Amro All In Fund gaat eind augustus samen met ABN Amro Albefo en ABN Amro Netherlands Fund fuseert begin oktober met ABN Amro Beleggingsfonds Nederland. Alle vier zijn ter beurze van Amsterdam genoteerde beleggingsfondsen. Na goedkeuring van aandeelhouders zal Albefo eigenaar worden van All In Fund en ABN Amro Beleggingsfonds Nederland zal het vermogen van ABN Amro Netherlands Fund verwerven.

Albefo's vermogen bedroeg eind april 481 miljoen gulden, dat van All In Fund 1,498 miljoen.

Het vermogen van ABN Amro Netherlands Fund was eind juni 88,9 miljoen gulden, van Beleggingsfonds Nederland 67,5 miljoen.

De ruilverhoudingen worden bepaald door de intrinsieke waarde van de desbetreffende aandelen. Voor fracties worden scrips (restantbewijzen) uitgegeven waarvoor beursnotering zal worden aangevraagd.

ABN Amro liet weten dat behalve deze fusies geen verdere fusies worden overwogen tussen de andere beleggingsfondsen van de bank.