Akkoord over loonoffer voor redding Sabena

BRUSSEL, 26 JULI. Vakbonden en directie van de Sabena hebben afgelopen weekeinde een compromis bereikt over saneringen om de Belgische luchtmaatschappij van de ondergang te redden.

Het plan, dat voorziet in loonoffers van 2,5 tot 15 procent, zal eind deze week en begin volgende week aan het personeel (9.000 man) worden voorgelegd.

Een deel van het grondpersoneel van de in grote financiële moeilijkheden verkerende Sabena heeft de afgelopen weken acties gevoerd tegen de door de directie voorgestelde ingrepen in de lonen. Zo werd vorige week nog een staking van 24 uur gehouden.

Het compromis van afgelopen weekeinde kon worden bereikt dank zij de inspanningen van een door de Belgische minister van arbeid aangestelde "sociaal bemiddelaar'. Door de inleveringen van het personeel bespaart Sabena jaarlijks 1,1 miljard frank (ongeveer 60 miljoen gulden). De directie wil jaarlijks 2 miljard frank op de lonen bezuinigen. Hoe de resterende 900 miljoen zullen worden gevonden, is nog onduidelijk. Juist daarover draaide het conflict van de afgelopen weken.

In het compromis is overeen gekomen dat in geen geval zal worden getornd aan individuele inkomens. Waarschijnlijk zullen partijen bij Sabena een beroep doen op de Belgische regering om de sociale lasten bij de luchtvaartonderneming te verlichten. Dat laatste zou neerkomen op indirecte steunverlening aan Sabena. De vraag die dan opdoemt, is of dat niet in strijd met de verklaring van de Belgische regering van vorig jaar dat zij Sabena niet langer financiëel zal ondersteunen.

De jaarlijkse besparingen op de personeelskosten van 2 miljard frank maken deel uit van een breder pakket van noodmaateregelen. In totaal wil Sabena de komende drie jaar jaarlijks 5,5 miljard frank (ruim 300 miljoen gulden) bezuinigen. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan het stroomlijnen van de organisatie en aan het optimaliseren van de samenwerking met Air France. Sabena-directeur Godfroid heeft gezegd dat hij zijn mandaat ter beschikking stelt als zijn saneringsvoorstellen worden weggestemd.