Vredesakkoord moet einde maken aan dagelijkse wreedheden in Liberia; Horror in Monrovia

Na drieëneenhalf jaar burgeroorlog in Liberia ondertekenen de strijdende partijen vandaag in Benin een wapenstilstand, die een week later onder toezicht van de VN van kracht wordt. Het akkoord tussen de voorlopige Liberiaanse regering, het NPLF van Charles Taylor en de bevrijdingsbeweging Ulimo voorziet tevens in algemene verkiezingen en de vrije doorgang van humanitaire hulp, waarvan vele ondervoede Liberianen afhankelijk zijn. De bloedige strijd, uitgebroken toen rebellenleider Taylor het land van dictator Samuel Doe binnen viel en ontaard in een treffen tussen rivaliserende clans, eiste 150 duizend doden. Een blik op het slagveld vanuit de hoofdstad Monrovia.

""Het is een soort misplaatste romantiek waardoor mensen denken dat hij erbij hoort'', zegt Rokus als hij weer naar de Spinozastraat terugfietst. Met een grote zakdoek gaat hij over zijn voorhoofd. ""De waarheid is dat hij niet anders kan leven dan op een hoop vuilnis met vliegen. Het leven dat hij leidt is een gevolg van zijn ziekte. Hoe kleurrijk Johnny ook mag zijn.''

    • Jaqueline Maris