Staaloorlog Europa-VS escaleert

WASHINGTON, 24 JULI. De ruzie tussen Amerikaanse staalfabrikanten en hun Europese concurrenten die van dumping van goedkoop staal in de Verenigde Staten worden beschuldigd heeft een nieuwe dimensie gekregen door een verhaal in de Washinton Post. Daarin verklaren advokaten van een aantal grote Amerikaanse staalbedrijven dat zij in het bezit zijn van documenten waaruit blijkt dat staalbedrijven in Europa en Japan al eind jaren zeventig onderlinge afspraken hebben gemaakt om de Verenigde Staten buiten de deur te houden.

De zaak kwam aan het rollen door een Japanse staalimporteur uit Osaka die een brief heeft geschreven naar het American Iron and Steel Institute, waarin hij memo's overlegt waaruit blijkt dat hij als vertegenwoordiger van een van Japans grootste staalbedrijven heeft deelgenomen aan geheime vergaderingen tussen Europese en Japanse staalbedrijven.

In de documenten duikt ook de naam op van van R. Hoorweg, voormalig directeur van Nedstaal, die tegenmwoordig werkt bij ECT. Hoorweg was een tijdje de voorzitter van het Japans-Europese gezelschap dat via kartelvorming prijzen en exportquota zou hebben vastgesteld De Amerikaanse onthullingen komen een week voordat de Trade Council (ITC) zich in de Verenigde Staten zal buigen over de beschuldiging van twaalf Amerikaanse staalindustrieen die hun concurrenten uit 19 landen in Europa en het Verre Oosten beschuldigen van dumping.