Sociale partners in Frankrijk redden werkloosheidsfonds

PARIJS, 24 JULI. Regering, werknemers en vakbonden in Frankrijk zijn het met elkaar eens geworden over maatregelen om te voorkomen dat de werkloosheidsfondsen in hun land zonder geld komen te zitten. Gisteren maakte de Franse minister van arbeid, Michel Giraud, bekend dat de werkgeversbijdrage aan de werkloosheidsvoorzieningen per 1 augustus met 0,55 procent omhoog gaat. De werknemers gaan 0,35 procent meer betalen en de staat zal tien miljard franc (3,3 miljard gulden) bijdragen.

Directe aanleiding voor de problemen bij de fondsen is het snel stijgende aantal werklozen. Momenteel zitten 3,14 miljoen inwoners van Frankrijk zonder werk, hetgeen overeenkomt met 11,5 procent van de beroepsbevolking. Minister Giraud zei in een redio-interview dat het “beter is om te proberen de verantwoordelijkheid te delen, nu de tijden zowel sociaal als economisch gezien moeilijk zijn”.

Het werkloosheidsfonds zelf zal 4,6 miljard franc (1,55 miljard gulden) gaan bezuinigen. Niet duidelijk is of dat gebeurt door middel van verlaging van de uitkeringen of via verkorting van de duur van de uitkeringen.

Al met al komt er jaarlijks twintig miljard franc extra ter beschikking voor de werkloosheidsfondsen, waarvan het tekort dit jaar zal oplopen tot 38 miljard franc. Volgens minister Giraud kunnen de fondsen van nu af aan quitte draaien. De uitstaande schulden zullen in tien jaar zijn afgelost.

De communistische bond CGT zal de overeenkomst niet ondertekenen. De bond acht de hogere premies nadelig voor werkers en werklozen.

Wie op het ogenblik werkloos is in Frankrijk ontvangt gedurende een jaar tussen de 57 en 75 procent van het laatstverdiende inkomen. Daarna kan een beroep worden gedaan op een uitkering die overeenkomt met het minimumloon. (Reuter)