Rekening houdend met het maatschappelijk belang ...

Rekening houdend met het maatschappelijk belang van een objectieve verslaggeving in dag- en weekbladen dient de opleiding van journalisten een wetenschappelijk karakter te hebben.

W. Vermeulen, Rijksuniversiteit Groningen

Een materialistische stroming die subjectief-idealistische en agnosticistische richtingen niet kritisch verwerkt, is onhoudbaar.

J. Schaaf, Rijksuniversiteit Groningen

Gezien zijn twee-benige balvirtuositeit, zijn initialen en zijn vroegere rugnummer 14, is het niet verrassend dat Johan Cruijff als de profeet wordt gezien door de huidige generatie voetballers.

J. Kamphuis, Rijksuniversiteit Groningen