PvdA-BROCHURE

De PvdA publiceerde een brochure over inkomens-politiek "Tussen vrije markt en cijferfetisjisme'. In NRC Handelsblad van 9 juli heeft een der prominenten uit die partij, prof. Flip de Kam, de inhoud van die brochure deskundig en zakelijk aan snippers geschoten.

Van een serieuze, zichzelf respecterende partij mag worden verwacht dat publikaties, alvorens deze naar de drukker gaan, intern stevig door de molen der kritiek worden gedraaid, zodat een evenwichtige en realistische verhandeling ontstaat. De opvallend fundamentele kritiek van De Kam maakt de indruk dat dit hier niet is gebeurd. Het is mogelijk dat de kritische ronde wel degelijk heeft plaatsgehad, maar dat de kritiek, in dit geval berustend op openbare en bekende publikaties, terzijde is geschoven. In dat geval hebben de zeepbellenblazers in deze partij nog steeds de overhand.

Wat gebeurt nu met die brochure? Na dergelijke kritiek van een gerespecteerd insider zijn er twee mogelijkheden: ofwel die brochure wordt herroepen en ingetrokken; dan wel, de kritiek wordt als bijlage toegevoegd. Indien geen van beide wegen wordt gevolgd, kan eerst recht van "kiezersbedrog' worden gesproken.