Positief kwartaal Delta Air Lines

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft in het op 30 juni afgelopen vierde kwartaal een winst behaald van 7,15 miljoen dollar.

In dezelfde periode vorig jaar incasseerde de maatschappij nog een verlies van 180,2 miljoen dollar. De omzet in het vierde kwartaal ging ten opzichte van het laatste kwartaal van 1991/92 omhoog van 2,8 miljard tot 3,1 miljard dollar.

Over het boekjaar 1992/93 als geheel kwam het resultaat uit op 1 miljard dollar negatief tegen een verlies van 506,3 miljoen dollar in het boekjaar ervoor. De omzet over geheel 1992/93 bedroeg 12 miljard dollar tegen 10,8 miljard dollar het jaar ervoor.

Het resultaat 1992/93 is inclusief een bijzondere bate van 230,8 miljoen dollar en een bijzondere last na belastingen van bijna 900 miljoen dollar. Deze posten komen voort uit een wijziging in boekhoudmethoden. Dat is ook het geval bij de bijzondere bate die is geboekt in verband met een andere wijze van afschrijven van vliegtuigen van 47 miljoen dollar. Zonder al deze posten komt het jaarresultaat op 380 miljoen dollar negatief uit.