Mantel staatslening daalt in prijs door strippen lening

Bij het "strippen' van een staatslening wordt de lening verknipt in de "mantel' en losse rentecoupons. Doordat op de hoofdsom geen rentevergoedingen meer worden uitgekeerd, daalt de prijs van deze "mantel' flink. “Een lening die een hoofdsom heeft van zeg honderd, wordt dan ongeveer zeventig waard”, rekent een obligatie-handelaar voor.

De "gestripte' lening is vooral aantrekkelijk voor lange-termijn beleggers, met verplichtingen hebben die zich uitstrekken over vele jaren. “Denk aan pensioenfondsen en verzekeraars, die over een aantal jaren moeten uitkeren. Zij kopen nu goedkoop een hoofdsom op 70, die straks 100 oplevert. Het voordeel voor is dat zij niet ieder jaar rente-vergoedingen krijgen die dan weer moeten worden herbelegd. De koerswinst van 30 die ze straks krijgen is bovendien onbelast”, zegt de handelaar.

De motivatie van Financien om de lening in februari dit jaar te "strippen' was dat daardoor de obligatie, die immers aantrekkelijker werd voor beleggers, tegen een hogere prijs kon worden verkocht. De koersstijging die volgde na het strippen van de lening betekende dat Financien in concreto een hogere opbrengst voor de tweede tranche van de dertigjarige staatslening die in dezelfde periode werd verkocht.

Door de brief gesterkt besloot de beurs om te kijken of de stukken alsnog een notering konden krijgen, omdat “duidelijke belangstelling van beleggers is gesignaleerd” zoals Van Ittersum op 1 maart schreef aan Kok. “Wij hebben een reglementaire en markttechnische systematiek in voorbereiding”, meldde de beursvoorzitter. De officiële notering van de 31 "strips' begon vervolgens op 5 april, na twee maanden pionieren. Inmiddels is voor een bedrag van 2,45 miljard gulden een vergunning afgegeven aan de banken