Liftboot loodst "jachies' veilig over het water

ARNHEM, 24 JULI. “Kijk dat bootje nou,” wijst schipper Roel Kamphuis naar een plezierjachtje dat probeert zich zo veilig mogelijk door de bochten van de Waal te wringen. “Van dat soort manoeuvres zit ik me de hele dag op te vreten.” Het onder een Duitse vlag varende bootje kruist net achter het bevoorradingsschip van Kamphuis langs.

Scherend langs een boei die ternauwernood kan worden ontweken, botst het jachtje bijna tegen een tegenligger op, maar de amateur weet met een snelle roerbeweging het bootje buiten de gevarenzone te brengen. De schipper foetert de Duitser uit. “De pest is dat er altijd net niets gebeurt,” zegt Kamphuis. “Hier zou gewoon drie keer per jaar een fiks ongeluk moeten plaatsvinden. Dan wordt er tenminste iets aan gedaan.”

De bochten in de Waal bij Nijmegen staan onder beroepsschippers bekend om het moeizame gemanoeuvreer van pleziervaartuigen. De beroepsschippers ergeren zich er vaak wild aan. Ook zonder ongelukken wordt er nu iets aan het probleem gedaan. Tussen Cuijk en Arnhem vaart sinds maandag de "liftboot', een geheel nieuw verschijnsel op het water. Tegen betaling van 3,50 gulden per vierkante meter laten jachten zich door een grote duwbak over een gevaarlijk stukje rivier brengen.

De "Somerlift' voor de route Cuijk-Arnhem is een idee van de particulier F. van Steen, die zijn initiatief door Rijkswaterstaat zag beloond met een subsidie van zevenduizend gulden. Staatssecretaris Gabor (coördinerend bewindsman voor de recreatietoervaart) heeft in april voor de verbetering van het toervaarnet in totaal zeven miljoen gulden subsidie uitgetrokken. Daarvan is 377.175 gulden beschikbaar gesteld voor een “voorstudie naar de toepassing van een schepenlift als alternatieve verbinding tussen het Veluwemeer en het Markermeer”, aldus een mededeling van de staatssecretaris.

Zes pleziervaartuigjes dobberen vandaag in de bak. Een plezierschipper uit Rotterdam geniet zichtbaar van zijn biertje dat hij om twaalf uur aan de bar heeft gekocht. “Dit is echt een belevenis,” zegt hij met een lichte alcohollucht in zijn adem. “Zo kan ik ook zien hoe ik met mijn bootje op zo'n drukke route moet varen. Ik vaar pas vier jaar, dus zo ervaren ben ik nog niet.” Volgens Van Steen komen er “steeds meer jachtjes in de bak”. “Het is ook om de vakantie wat aangenamer te maken. Het is een leuk tochtje. Ik denk er aan om in de toekomst ook lange afstandwandelaars mee te nemen. Die kunnen in Arnhem dan zo de Veluwe op.”

De Somerlift, met het motto "Samen over Maas en Rijn', blijkt geen overbodige luxe. Van sluiswachter tot schipper, iedereen is blij dat een aantal plezierjachten veilig tussen de wanden van de duwbak de oversteek van Weurt langs Nijmegen naar Arnhem maakt. Het rechte Amsterdam-Rijnkanaal en "de bocht bij Dordt' zijn volgens hen nu voor de plezierjachten veel onveiliger.

Sluiswachter Wanders legt uit dat de bochten in de Waal niet eens het echte probleem zijn. “De drukte is het probleem. Die jachtjes gaan midden op de rivier varen, achter de rijnaken. Dat is ontzettend dom. Daar hebben ze meer last van de golfslag. Als ze aan de kant blijven, is er geen centje pijn.”

Kamphuis onderschrijft die filosofie: “De moeilijkheid is dat slechts twee procent ervaring genoeg heeft om hier te varen.” Roerganger W. Sep is er nog niet helemaal gerust op, ondanks de komst van de liftboot. “Er komen steeds meer rijnaken die gevaarlijke stoffen vervoeren. Je moet er toch niet aan denken dat zo'n jachie tegen zo'n schip tjokvol chemicaliën opbotst.”