"Filmpje met RK-priester maakt biecht belachelijk'

ROTTERDAM, 24 JULI. Het reclamefilmpje voor de Gouden Gids waarin een priester de biecht afneemt, is in strijd met de goede smaak en het fatsoen. Zo heeft het College van Beroep van de Reclame Code Commissie bepaald. De voorzitter van de Vereniging voor Latijnse Liturgie, de Rotterdamse advocate H.D.L.M. Schruer, had bij de Reclame Code Commissie bezwaar gemaakt tegen de reclame.

De filmpjes mogen na de veroordeling door het College van Beroep niet meer worden uitgezonden, hetgeen overigens al een paar maanden niet meer gebeurde. Het ging om drie verschillende filmpjes, waarin een rooms-katholieke priester de biecht afneemt en daarbij afwisselend bedenkelijk en geamuseerd kijkt. Ondertussen verschijnen er in gele balkjes teksten in beeld als “Nou nou, dat wordt de B van Babyartikelen...” en “...maar nu met spoed de T van Trouwservice...”, “...dan de Z van Zwangerschapsbegeleiding...” en “...maar beslist niet de A van Abortusklinieken...”. Tenslotte wordt de Gouden Gids onder het rooster van de biechtstoel doorgeschoven.

Mevrouw Schruer was het volstrekt niet eens mert de uitgever dat hier gaat om een "herkenbare en onschuldige presentatie' van de Gouden Gids als "probleemoplosser'. In strijd met de eisen van goede smaak en fatsoen, beledigend en nodeloos kwetsend voor de godsdienstige gevoelens van gelovigen, zo vond ze de filmpjes. Bovendien achtte ze de filmpjes in strijd met artikel 147 van het Wetboek van strafrecht (waarin onder meer het misdrijf smalende godslastering is opgenomen).

Bij de Reclame Code Commissie haalde ze echter bakzeil. De commissie achtte de filmpjes niet in strijd met de wet. Ook vond de commissie de vertoning van een kerkelijk tafereel in een reclameboodschap niet per definitie nodeloos kwetsend of in strijd met de goede smaak en het fatsoen. De commissie verwees daarbij naar de in onze geseculariseerde maatschappij geaccepteerde normen.

Mevrouw Schruers ging in beroep en voerde in de beroepszaak brieven aan van kardinaal Simonis en bisschop Bomers, die de filmpjes “profanerend” vonden en daardoor kwetsend en ongepast jegens katholieke gelovigen. Ook legde ze 1400 adhesiebetuigingen over. Het College van Beroep kwam vervolgens tot een geheel andere afweging dan de Reclame Code Commissie. Die had volgens het college onvoldoende het gewicht beseft van het sacrement van de biecht, waarin de priester als vertegenwoordiger van Christus zonden vergeeft aan de biechteling. “De reclame suggereert voorts (zoals door Mgr. Bomers in zijn brief is opgemerkt) een inbreuk op het biechtgeheim en schaadt de theologische en unieke pastorale betekenis van de biecht”, aldus het College van Beroep. Volgens het college wordt de biecht in de filmpjes bovendien belachelijk gemaakt.