EMS gaat in wanorde het weekeinde in

AMSTERDAM, 24 JULI. De munten van het Europese Monetaire Stelsel (EMS) zijn gisteren een onzeker weekeinde ingegaan. Diverse renteverhogingen die gisterenochtend in Frankrijk, België en Denemarken werden doorgevoerd konden de rust niet doen wederkeren.

Gistermiddag sloot de Franse franc op een dieptepunt van 32,89 gulden per 100. Ook de Belgische franc, die aanvankelijk wat opkrabbelde na opmerkingen van gouverneur A. Verplaetse van de Nationale Bank van België dat hij de rentetarieven zou blijven verhogen als dat nodig was, zakte in de loop van de middag weer terug. Vooral grote verkooporders uit Nederland drukten de koers van de Belgische munt.

Op de financiële markten overheerste de verwachting dat de turbulentie na weekeinde doorzet. Hoewel steunaankopen en renteverhogingen in eerdere EMS-crises de franc en de Deense kroon overeind hielden, speculeren handelaren op een devaluatie van beide munten, of het opschorten van het lidmaatschap van het EMS. In dat geval zou de toekomstige Europese monetaire samenwerking een zware slag worden toegediend. Geruchten circuleerden dat de drie hoofdrondes van steunaankopen door de centrale banken in de afgelopen week in totaal een bedrag van 30 miljard D-mark hebben gevergd.

Handelaren namen speculatieve posities in tegen de franc en andere als zwak getypeerde EMS munten als de peseta, de escudo, de Belgische franc en de Deense kroon. Dat wijst er op dat de valutamarkt ook rekening houdt met een revaluatie (opwaardering) van de mark en de gulden tegenover alle andere EMS-munten, in plaats van een devaluatie van de Franse franc.

De Bundesbank boorde gistermiddag de hoop op een renteverlaging de bodem in. Een dergelijke stap, die de mark minder aantrekkelijk zou maken, wordt gezien als de oplossing voor de koersdruk op de Franse franc, en daarmee op de overige zwakkere munten in het EMS. R. Jochimsen, bestuurslid van de Duitse centrale bank, zei dat de rentepolitiek niet op de agenda staat van de bijeenkomst van de bankraad van de Bundesbank. Die vergadert komende donderdag voor de laatste maal voor het zomerreces.

De Franse minister van economische zaken, Edmond Alphandery, benadrukte gisteren in een interview met Le Monde opnieuw dat de regering vast besloten is om de franc te verdedigen. De beslissing om de rente te verhogen, is volgens hem in nauw overleg met de Duitse monetaire autoriteiten genomen.