EG-voorzitter België verheugd over Brits besluit

BRUSSEL, 24 JULI. Premier Jean-Luc Dehaene van België, momenteel voorzitter van de EG, heeft verheugd gereageerd op de uitslag van de vertrouwensstemming in het Britse Lagerhuis.

Het resultaat betekent dat het Verdrag van Maastricht nu is goedgekeurd in alle parlementen van de 12 lidstaten van de EG. Daarmee is “een beslissende stap” gezet op weg naar de definitieve ratificatie van Maastricht, aldus de premier die spreekt over “een goede dag voor Europa”.

De uiteindelijke ratificatie hangt nu alleen nog maar af van het verloop van twee juridische procedures. In Groot-Brittannië heeft Lord Rees-Mogg, voormalig hoofdredacteur van The Times, van het Britse Hooggerechtshof gedaan gekregen dat hij een procedure kan beginnen tegen ratificatie van "Maastricht' wegens “wettelijke en grondwettelijke gebreken”. Minister Douglas Hurd heeft al gezegd dat de regering niet zal ratificeren voordat een beslissing over de klacht is gevallen. De meeste waarnemers gaan ervan uit dat het Hof zich niet zal mengen in het besluit van het parlement.

In Duitsland beraadt het Constitutionele Hof in Karlsruhe zich over een klacht dat het door het parlement goedgekeurde verdrag van Maastricht in strijd is met de Duitse grondwet. Volgens die klacht druist het uitvoeren van "Maastricht' in tegen het grondwettelijke principe dat "alle macht aan het volk toekomt'.