CULTUUR IN EUROPA

De minister van WVC heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat Radio I van de middengolf zal verdwijnen naar de FM-band en, in antwoord op Kamervragen, dat produktinformatie (op verpakking en bijsluiters) niet in de taal van de consument behoeft te worden gegeven.

De besluitvorming in Nederland over beide onderwerpen toont aan dat ondanks enkele beleidsnota's er nog steeds geen buitenlands cultureel beleid is, waaraan ook niet culturele zaken kunnen worden getoetst.

Door Radio I naar de FM-band (kleiner bereik) te verplaatsen is vanaf midden 1994 buiten Nederland geen Hilversumse zender met dagvullend programma meer te beluisteren. Alle chauffeurs van de Nederlandse vrachtwagenvloot, de tienduizenden Nederlanders die in de ons omringende landen wonen en de talloze toeristen zullen voortaan verstoken zijn van nieuws en verstrooiing in het Nederlands. Ook de zo langzamerhand zeer vele buitenlanders die het Nederlands machtig zijn beroven wij van een informatiebron. Nederland doet in het zich integrerende Europa de gordijnen dicht. Presentie en presentatie van de Nederlandse taal en cultuur achten wij van minder belang dan andere factoren.

Deze conclusie geldt helaas ook ten aanzien van het Nederlands standpunt over de wenselijkheid produktinformatie in de taal van de consument te geven, dus in Nederland en Vlaanderen ten minste (en niet uitsluitend) in het Nederlands. Nederland stemde in Brussel tégen een Frans-Belgisch daartoe strekkend voorstel. Nederland vindt de EG-regel “een voor de consument begrijpelijke taal” (welke is dat?) voldoende, maar "vergeet' dat dit in de praktijk maar al te vaak ten koste van het Nederlands zal gaan.

Heeft het facet behoud en ontplooiing van de Nederlandse taal en cultuur bij de besluitvorming in beide sectoronderwerpen een rol gespeeld? Bestaan, omvang en succes van het Nederlands buitenlands cultureel beleid wordt niet gemeten naar aantallen optredens van het Concertgebouworkest in het buitenland, maar naar het consequent toetsen van elke sector aan de noodzaak in een cultureel pluriform Europa de presentie en de presentatie van de Nederlandse taal en cultuur niet te laten ondersneeuwen.

    • J.L.M. Kits Nieuwenkamp