Staal Bankiers handhaaft prognose

Staal Bankiers uit Den Haag, grotendeels in handen van het detailhandelsconcern Vendex, zag in de eerste zes maanden van dit jaar de netto winst stijgen met 0,7 miljoen naar 4,6 miljoen gulden.

De winststijging is grotendeels te danken aan de geringere toevoeging aan de stroppenpot. In de eerste helft van 1992 werd 2,6 miljoen aan de Voorziening Algemene Risico's toegevoegd, in de eerste zes maanden van dit jaar zette de bank 2 miljoen gulden opzij. Het brutoresultaat bedroeg 6,9 miljoen gulden en was daarmee gelijk aan het brutoresultaat over de eerste zes maanden van 1992. Het balanstotaal steeg met 200 miljoen tot 1,4 miljard gulden.

Staal handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat de netto winst in 1993 boven het niveau van 1992 zal uitkomen.