Spelletjes op de BBC meestal leuker dan hier op de tv

Over spelletjes is op deze pagina zelden geschreven - en over EO-spelletjes nog nooit.

Maar sinds enkele weken speelt zich op de donderdagavond het door de Amsterdamse produktiemaatschappij IDTV verzonnen Vers van de pers af, waarin de vragen zijn gebaseerd op nieuwsberichten van de afgelopen dagen. Gisteravond ging het bijvoorbeeld over Lubbers als langstzittende premier, de Amsterdamse hotelboot, de start van de Vierdaagse, de Amerikaanse overstromingen en de specialistendeclaraties. De kandidaten moeten feitelijke achtergrondvragen beantwoorden, de ontbrekende letters in een krantekop invullen en de ontbrekende woorden in een nieuwsbericht raden. De prijzen zijn al even kalm als de sfeer: een boekenbon en een kwartaalabonnement op een krant. De winnaar stelt zijn geldprijs ter beschikking aan de Christelijke Blindenbibliotheek in Ermelo, want hoewel in de vragen geen enkele levensbeschouwing doorschemert, hecht de EO aan zijn identiteit.

Een rustig quizje, kortom, en niet iets om over naar huis te schrijven. Dat zou ik ook niet hebben gedaan, als Vers voor de pers me niet had doen denken aan de BBC-rubriek Have I got news for you. Dáár wordt het spelletje niet met kandidaten gespeeld, maar met beroepsgrappenmakers die via vragen over het nieuws van de afgelopen dagen satirisch commentaar leveren. Het invullen van het ontbrekende woord in een krantenkop is voor de BBC-humoristen doorgaans aanleiding met de meest zotte, scabreuze of beledigende suggesties te komen die hen te binnen schieten (en die nog net door de beugel van de juristen kunnen). Hoewel ook hier sprake is van een puntentelling, is de uitslag volkomen irrelevant: de nieuws-quiz is niet meer dan een excuus voor een wekelijks halfuurtje vrolijke satire.

Have I got news for you laat zich bezien met jaloezie en in het droevige besef dat een Nederlands equivalent ondenkbaar is - als er al een omroep zou zijn die het aandurft, ontbreekt ons hier kennelijk het talent dat er wekelijks zijn beste krachten aan zou willen wijden.

Dezer dagen is het programma op zomerreces, hoewel er ook nu (zie de Lagerhuis-taferelen van gisteravond) voldoende aanleiding voor hilariteit zou zijn. In plaats daarvan zendt de BBC nu op de vrijdagavond The brain drain uit, waarin vier komische panelleden antwoord geven op vragen uit het publiek. Leuk vond ik dat tot dusver niet; het ontaardde in een wedstrijd in geforceerde snaaksheid waarbij veel te duidelijk is dat het forum vooraf inzage in de vragen heeft gehad. Het komt ons bekend voor: in de jaren zestig hadden ze bij de KRO al de radiorubriek Kopstukken, die haar succes voornamelijk aan Godfried Bomans te danken had.

Jazeker, The brain drain is niets anders dan Kopstukken. En de cirkel van dit stukje zou rond zijn als IDTV er nu in slaagde de formule van Vers van de pers aan de BBC te verkopen.