Sculptuurmuseum in Scheveningse duinen

PAG.6 BEELDEN IN PATIO'S

SCHEVENINGEN, 23 JULI. In Scheveningen is begonnen met de bouw van een particulier kunstmuseum rond en onder het negentiende-eeuwse Paviljoen Von Wied, iets ten zuiden van het Kurhaus. Opdrachtgever is de stichting De Onvoltooide, opgericht door de verzamelaar van sculptuur en oud-topman van Robeco Th.M. Scholten (66) en zijn echtgenote. Hun bezit zal de basis vormen van de collectie van het nieuwe museum, dat voorlopig "Beeldenmuseum Scheveningen' heet en in de zomer van volgend jaar open moet gaan. Het ontwerp is van Wim Quist.

Het grootste deel van de ruim zeshonderd objecten in de collectie “is genspireerd op het mensbeeld in de ruimste zin”, zoals Scholten het formuleert. In formaat “overstijgen de meeste de menselijke maat niet”. Het gaat om beelden van voornamelijk hedendaagse kunstenaars uit de hele wereld, met de nadruk op Europa.

Naast het verzamelen bekleedt Scholten diverse functies in het bedrijfs- en kunstleven. Hij is onder andere bestuurslid van het Nederlands Architectuur Instituut en het Kröller-Müller Museum en voorzitter van de commissie van toezicht van de Rijksacademie.

Scholten en zijn vrouw zijn sinds 1983 bezig met de oprichting van een museum, waarin behalve de eigen collectie ook ander werk zal worden tentoongesteld. Het is de bedoeling om gastconservatoren uit binnen- en buitenland uit te nodigen tentoonstellingen te maken. Aanvankelijk zou het museum komen in hun toenmalige woonplaats Bilthoven, ook naar een ontwerp van Quist, maar na slepende juridische procedures is het echtpaar naar Scheveningen verhuisd in de verwchting het plan daar snel te kunnen realiseren. Maar ook daar heeft het vier jaar gekost, en processen tot aan de Raad van State toe, voordat met de werkzaamheden kon worden begonnen. Zo stelde het waterschap Delfland eisen ten aanzien van de hoeveelheid zand die vóór het museum moet blijven liggen. Daardoor veranderde het uitzicht van een aantal omwonenden, die zich tot in de hoogste instantie tegen de plannen hebben verzet.

    • Tracy Metz