Rechter: huiseigenaar discrimineerde niet

UTRECHT, 23 JULI. De Amersfoortse kantonrechter mr. M. Maan heeft gisteren een 64-jarige vrouw uit Barneveld en haar 33-jarige makelaar vrijgesproken van discriminatie bij de verkoop van een huis eerder dit jaar. Officier van justitie mr. M. Timmer eiste tegen de vrouw een geldboete van 2.000 gulden. De makelaar hoorde een boete eisen van 2.500 gulden, waarvan duizend gulden voorwaardelijk.

Begin dit jaar bood de Barneveldse haar woning te koop aan. Het Turkse gezin Bingöl toonde belangstelling en bracht een bod uit. Dat vond de vrouw te laag. Het gezin bleek bereid meer te betalen, maar kreeg via de makelaar te horen dat de vrouw haar huis niet aan Turken wilde verkopen. Het Turkse gezin diende vervolgens een klacht in wegens discriminatie.

Volgens de officier ging het bij de verkoop van het huis om bedrijfsmatig handelen. Dat is van belang, omdat het sinds een jaar wettelijk verboden is bij de uitoefening van een bedrijf of ambt personen opzettelijk te discrimineren op grond van ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homoseksuele gerichtheid. Daarop staat een straf van maximaal twee maanden cel of een boete van 10.000 gulden.

De officier eiste een lagere straf omdat de twee verdachten nog geen strafblad hebben. Bovendien is de vrouw, die niet op de zitting verscheen, volgens haar al gestraft. Haar gezondheid heeft flink geleden onder de publiciteit rondom deze zaak.

De kantonrechter oordeelde dat er geen sprake was van opzettelijke discriminatie of van bedrijfsmatig handelen. De vrouw bood slechts haar huis te koop aan. Wel verweet de kantonrechter de vrouw laakbaar gedrag. De officier van justitie besloot in beroep te gaan.