Politieversterking in Genua na rellen Afrikanen en Italianen

ROME, 23 JULI. Na aanhoudende gevechten tussen inwoners van Genua en Noordafrikaanse immigranten heeft de politie gisteren vijfhonderd man versterkingen naar de Noorditaliaanse havenstad gestuurd.

De spanning blijft groot, maar de extra politie heeft vannacht nieuwe ongeregeldheden kunnen voorkomen. Eerder deze week zijn enkele tientallen mensen gewond geraakt, onder wie tien agenten. Het is voor het eerst dat dergelijke aanhoudende en systematische acties tegen buitenlanders worden gehouden in Italië.

Sinds manifestaties maandag tegen de snelle groei van de drugshandel en de prostitutie is het onrustig in Genua. Dinsdag- en woensdagavond gingen Genovezen die zeiden hun stad te willen schoonvegen Noordafrikaanse immigranten te lijf met stokken, kettingen en messen. De Noordafrikanen verweerden zich. Aan beide kanten raakten daarbij mensen gewond.

De problemen in Genua spelen vooral in de smalle straten van het middeleeuwse centrum. Dat is jarenlang aan zijn lot overgelaten en snel achteruit gegaan. De onvrede van de bewoners hierover is de afgelopen jaren vergroot door de snelle aanwas van buitenlandse immigranten. Omdat Genua een belangrijke bootverbinding met Noord-Afrika onderhoudt, zijn dat bijna allemaal Afrikanen, overwegend Marokkanen.

In het oude centrum en de aangrenzende, grotendeels verlaten magazijnen van de oude haven wonen nu naar schatting twintigduizend immigranten, vaak in erbarmelijke omstandigheden. Dit is een van de grootste concentraties buitenlanders in Italië. Het aantal autochtone Genovezen i het centrum is ongeveer even groot. De groei van het aantal buitenlanders is gepaard gegaan van een sterke toename van de prostitutie en de drugshandel.

De politie vermoedt dat de onlusten zijn aangewakkerd door Italiaanse drugshandelaren die de controle zijn kwijtgeraakt aan Noordafrikanen. Zij zouden zich onder de demonstranten hebben gemengd en hen hebben aangespoord tot geweld.

Umberto Bossi, de leider van de protestpartij Lega Nord, nu de grootste partij in het noorden, heeft deze week in een vraaggesprek het oude thema van vreemdelingenhaat weer te voorschijn gehaald. De partij had dit lang laten rusten, om geen potenti'ele aanhangers van zich te vervreemden. In een gesprek met het weekblad Il Sabato zegt Bossi dat er een strijd aan de gang is tussen de beschaving en de barbaren, door hem geconcretiseerd als een strijd tussen de christelijke wereld en de islam.

    • Marc Leijendekker