Paul Bailey

Paul Bailey: Sugar Cane. Uitg. Bloomsbury, prijs ƒ 51,90.

Voer voor "papen'vreters: Sugar Cane van Paul Bailey. Deze pakkende roman veroorzaakte in de Britse pers flinke opschudding, echter niet wegens de karikaturaal foute geestelijke die er een rol in speelt maar om de straathoerenseks die er in voorkomt. De zwangere aanstaande van de hoofdpersoon uit Bailey's vorige roman Gabriel's Lament is hier de vertelster. Bij haar werk als geslachtsziektenspecialist raakt Dr. Esther Potocki bevriend met een verrassend straatmadeliefje, de halfbloed Stephen. In het eerste deel duikt de taalgevoelige Stephen, de "fetching frugal foundling', telkens met weer een nieuwe naam en in weer andere kleren op, wel steevast met een fraai, gestolen cadeautje voor Esther. Zijn afscheidscadeau en het tweede deel van de roman bestaat uit bandjes waarop hij zijn levensverhaal ingesproken heeft, doorspekt met de vaste toverformules waarmee hij zichzelf overeind tracht te houden: “I am not going to lose my brain. Always stay one step ahead.”

Stephen valt in Londen in handen van een megalomane, alcoholistische en sadomasochistische bisschop die in zijn paleis jonge "misdienaartjes' in ruil voor inwoning dagelijks bij toerbeurt "sausage duty' laat verrichten tot hij aan zijn gerief is gekomen. De kost verdienen ze zelf, op straat als prostitués; drugs en aids eisen dus ook hun tol. De schijnheilige Bisschop, sterke zwangere Esther, de parmantige misbruikte Stephen: Bailey's personages maken diepe indruk. Sugar Cane is een aangrijpend en waardevol boek.