Onderzoek van de BVD mag worden geweigerd

DEN HAAG, 23 JULI. Een veiligheidsonderzoek naar iemand die op een vertrouwensfunctie bij de overheid of bij een bedrijf solliciteert mag pas worden uitgevoerd als de sollicitant daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Dat staat in het wetsvoorstel Wet Veiligheidsonderzoeken dat minister Dales (binnenlandse zaken) voor advies naar de Raad van State heeft gezonden.

De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de Militaire Inlichtingendienst (MID) kunnen drie soorten onderzoek uitvoeren, van het actief benaderen van relaties van de sollicitant tot het raadplegen van bestanden. De sollicitant kan door zijn handtekening te weigeren kenbaar maken dat hij niet instemt met het voorgestelde onderzoek. In het wetsvoorstel staat ook hoe de veiligheidsdiensten het onderzoek moeten uitvoeren.

Met het wetsvoorstel beoogt minister Dales een uniforme regeling op te stellen voor het verrichten van veiligheidsonderzoeken. De bestaande procedures voor vertrouwelijke functies bij de overheid en in de particuliere sector verschillen nu van groep tot groep. De bestaande regelingen zijn volgens Dales onoverzichtelijk, vooral als het gaat om de mogelijkheden van bezwaar of beroep door de betrokkene.

Volgens het wetsvoorstel zal voor alle veiligheidsonderzoeken de Algemene Wet Bestuursrecht gaan gelden die naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar in werking treedt. Dat betekent dat tegen een besluit naar aanleiding van een veiligheidsonderzoek bezwaar kan worden gemaakt bij de minister die het besluit heeft genomen. Tegen de beslissing op het bezwaar staat dan beroep open bij de rechtbank.