Nederland herdenkt bezoek Tsaar Peter

AMSTERDAM, 23 JULI. Met meer dan tien tentoonstellingen zal in 1996 worden herdacht dat Tsaar Peter de Grote driehonderd jaar geleden een bezoek bracht aan Zaandam en Amsterdam. De tsaar liet zich hier destijds informeren over de scheepsbouw en hij kocht hier ook kunst en curiositeiten. In datzelfde jaar zal ook in het GOS Peter de Grote volop aandacht krijgen, omdat hij drie eeuwen eerder de Russische Vloot oprichtte.

De tentoonstellingen zullen onder meer plaatshebben in het Rijksmuseum, het Amsterdams Historisch Museum, de Nieuwe Kerk, het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het Frans Halsmuseum in Haarlem heeft een tentoonstelling "Het Kabinet van de Tsaar' met achttiende- en negentiende-eeuwse kunstwerken die eveneens deel uitmaakt van deze manifestatie, twee weken geleden moeten annuleren wegens tegenvallende sponsorgelden.

De manifestatie wordt gecoördineerd door een stuurgroep van het ministerie van buitenlandse zaken, voorgezeten door P. Buwalda, oud-ambassadeur in Rusland. De Rijksuniversiteit van Groningen bereidt een publicatie voor over de Nederlands-Russische betrekkingen. Enkele restaurateurs uit het GOS hebben inmiddels een werkbezoek gebracht aan het Amsterdams Historisch Museum, dat evenals andere Nederlandse, museale restauratie-ateliers over modernere instrumenten beschikt dan het GOS.

Nederlandse musea bieden de meewerkende Russische musea en instellingen als tegenprestatie onder meer bijdragen aan voor onderzoeken, publicaties en eigen bruiklenen. Volgend voorjaar worden met de Hermitage in Petersburg en de Academie van Wetenschappen in Moskou onderhandelingen gevoerd over de invulling van tentoonstellingen en eventuele andere evenementen. De Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft inmiddels aan GOS-instellingen een niet nader genoemd bedrag overgemaakt voor wetenschappelijke doeleinden.