Janmaat en CD vervolgd voor racisme

DEN HAAG, 23 JULI. Tweede Kamerlid Janmaat van de Centrum-Democraten wordt vervolgd wegens discriminerende uitlatingen en het aanzetten tot haat tegen buitenlanders.

De officier van justitie in Den Haag heeft ook de Centrum-Democraten als partij gedagvaard. De zaak dient 23 september.

Mocht Janmaat niet worden veroordeeld, dan zal de officier proberen hem te vervolgen wegens het leiding geven aan een verboden organisatie: “De Centrum-Democraten, zijnde een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven.”

Daarmee wordt bedoeld het handelen in strijd met de anti-discriminatie-artikelen in het Wetboek van Strafrecht. De vervolging is op grond van een groot aantal radio- en televisie-uitzendingen die sinds 1989 zijn uitgezonden.

Janmaat sprak gisteren van een “buitengewoon gelukkig besluit” van de Haagse officier van justitie. “Dit is al eerder geprobeerd en tot nog toe altijd uitgelopen op een geweldige reclame voor de partij en haar standpunten”, zegt Janmaat. Hij noemt de beschuldigingen van de officier “oude koek”. “Het zijn publikaties en opnamen uit 1989 en 1990. We hebben onlangs scherpere uitspraken gedaan.”