Hezbollah voert guerrillastrijd tegen Israel op

TEL AVIV, 23 JULI. Noord-Israel is vannacht onder een katjoesja-raketaanval vanuit Zuid-Libanon gekomen, in het kader van de gisterochtend begonnen, goed gecoördineerde aanval van Hezbollah-strijders tegen (pro-)Israelische doelen aan de noordkant van de door Israel beheerste "veiligheidszone'.

Tijdens de snel escalerende vijandelijkheden van gisteren werd een Israelische soldaat gedood. De katjoesja-raketten vielen in Noord-Israel in open terrein. De meerderheid van de bewoners bracht de nacht met het oog op mogelijke verdere raketaanvallen door in de schuilkelders en veiligheidskamers.

Het Israelische opperbevel dirigeerde gisteren versterkingen naar de onder zeer zware druk gekomen stellingen van zijn bondgenoot, het ZuidLibanese leger (SLA). Met mortieren en zware mitrailleurs slaagde strijders van de Libanese fundamentalistisch-shi'itische beweging Hezbollah erin een SLA-positie overmeesteren. Later, na de aanvoering van Israelische versterkingen, werden de shi'itische strijders teruggeslagen.

Zware Israelische artillerie vuurde gisteren vanuit de veiligheidszone 400 granaten op Hezbollah-stellingen af. In verband daarmee vluchtten duizenden Libanezen uit hun uit dorpen en uit de stad Nabatiyeh. Volgens Israelische militaire commentatoren kan het op de vlucht jagen van de Libanese burgerbevolking het voorspel zijn tot een grote Israelische actie tegen Hezbollah.

De Israelische premier Yitzhak Rabin, die tevens de defensieportefeuille onder zijn beheer heeft, stelde zich gisteravond nog voorzichtig op. Hij waarschuwde de Israelische bevolking dat “het onmogelijk is de terreur in Libanon met een grote militaire actie uit te roeien”. Refererend aan de in 1982 begonnen Libanese oorlog, toen het leger delen van Beiroet bezette en Yasser Arafat werd gedwongen Libanon te verlaten, zei Rabin “dat we een te hoge prijs (in mensenlevens) voor deze illusie hebben betaald”.

Rabins zelfbeheersing wordt mede bepaald door de aangekondigde komst van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Warren Christopher naar het Midden-Oosten om het vastgelopen vredesoverleg nieuw leven in te blazen. Washington oefent wegens de gevreesde gevolgen voor de vredeskansen discreet druk op Jeruzalem uit van een offensief tegen Hezbollah af te zien. Vanmorgen zijn het Arabische parlementslid Abdel Wahab Daroushe en de socialiste Yael Dayan via Kairo naar Tunis gevlogen voor een onderhoud met PLO-leider Yasser Arafat. Uit Washington meldt de krant Maariv vandaag dat de VS overwegen de dialoog met de PLO te hervatten indien de Palestijnen het Amerikaanse voorstel tot bestuursautonomie aanvaarden.

Ook al omdat Israel vorige week in een regeringsverklaring heeft gesteld dat uitsluitend op provocaties zal worden gereageerd, is het initiatief in het Libanees-Israelische grensgebied in handen van Hezbollah overgegaan. Rabin wordt vooral vanuit de oppositie scherp gekritiseerd wegens zijn afwachtende houding. Hezbollah trekt zich getuige de ontwikkelingen sedert gisterochtend weinig aan van de concentratie van Israelische troepen, artillerie en tanks in de veiligheidszone.

Lang kan Rabin een dergelijke situatie om redenen van prestige en geloofwaardigheid niet tolereren. Tenzij Syrië de wil en mogelijkheden heeft om het Hezbollah-offensief tegen de veiligheidszone af te remmen is een Israelische landaanval tegen Hezbollah in Libanon onvermijdelijk indien er opnieuw Israelische slachtoffers vallen. Uri Lubrani, het hoofd van de Israelische delegatie naar het vredesoverleg met Libanon is van mening dat Syrië Hezbollah aan banden kan leggen. “Als Syrie daarop staat kan het voorkomen dat Hezbollah tekeer gaat”, zegt hij in een vandaag gepubliceerd vraaggesprek met Yedioth Achronoth. Ook “het Israelische leger is in staat Hezbollah te vernietigen, maar dat zal ten koste gaan van een hoge prijs onder de burgerbevolking. Dat is een belangrijk element in de overwegingen van Rabin.”