Het woord viool

Een woord dat twee heel verschillende dingen betekent - dat is niet zeldzaam. Je hebt er weinig last van dat viool een bloem is en ook een muziekmaker. Misschien heeft een bij wel eens tegen een andere bij gezegd: "Ik heb toch op zo'n lekkere viool gespeeld!', en dan wist die andere bij niet wat de eerste bij bedoelde. Maar de kans dat ook in de bijentaal een viooltje en een viool dezelfde naam hebben, lijkt me klein.

Bloemen zijn ouder dan muziekinstrumenten. Waarom heet het snarenkastje naar het bloempje? Omdat vioolmuziek even zacht is als vioolblaadjes? Omdat de vorm van een viool lijkt op de vorm van een viool? Omdat de stamper van een viool op een strijkstok lijkt? Nee, dat is het allemaal niet. Een muziekmakende viool heet viool, omdat de herders die de viool uitvonden, tijdens hun vervelende schaapwachten, de gewoonte hadden om een vioolbloempje in hun knoopsgat te steken.

Geloof je het?

Ten eerste moet je niet alles wat in een krant staat geloven. Ten tweede: zelfs al vonden herders de viool uit en zelfs al hadden ze violen in hun knoopsgaten, waarom zouden ze hun uitvinding dan viool noemen?

Ik denk dat viool en viool toevallig hetzelfde heten, zoals een arm arm heet terwijl hij niet arm is en zoals heet heet heet, terwijl hij toch niet heet is.