Frans Andriessen juryvoorzitter 1994; AKO stelt voortbestaan van literatuurprijs veilig

Pag. 11: portret van Audax

AMSTERDAM, 23 JULI. De kiosken- en boekhandelsketen AKO heeft het voortbestaan van haar jaarlijkse literatuurprijs veilig gesteld. Het bedrijf heeft een nieuw bestuur benoemd voor de stichting AKO-prijs die de voorbereiding en uitreiking van de prijs organiseert.

Volgens AKO-directeur drs. A.G.J.M. Dreesmann zal het nieuwe bestuur op korte termijn een jury benoemen. Zeker is dat mr. F.H.J.J. Andriessen, voormalig commissaris van de Europese Gemeenschap in Brussel, voorzitter is van de jury voor 1994.

Dit voorjaar kwam het voortbestaan van de AKO-prijs, die sinds 1987 wordt uitgereikt, op losse schroeven te staan. Het toenmalige bestuur van de stichting AKO-prijs verbrak na een conflict de banden met de AKO en het moederconcern Audax, waarna de bestuurders een nieuwe sponsor vonden in de boekhandelsgroep Libris.

Niet bekend

Ook de prijsuitreiking laat de AKO geheel aan het bestuur over. Tot nu toe had het diner plaats in het Amsterdamse Amstelhotel. Dreesmann: “Je kunt je natuurlijk afvragen of de uitreiking wel zo'n luxe aangelegenheid moet zijn. Moet er zo nodig in het Amstelhotel worden gegeten, als het geld daarvoor ook naar de genomineerden zou kunnen gaan.”

Dreesmann laat weten dat het geschil tussen het vroegere AKO-prijsbestuur en de directie van het AKO-concern wat hem betreft vooral van financiële aard was. “Het bestuur heeft verschillende malen zijn budget overschreden, en dat hebben wij achteraf geaccepteerd. Maar voor het vervolg wilden wij dat er een begroting kwam waar het bestuur zich aan zou houden. Daar wilde het niet aan voldoen.”

De AKO-directeur, die tevens bestuurslid is van het moederbedrijf Audax, ontkent dat hij, zoals het vroegere bestuur heeft gesteld, ooit met de prijs heeft willen stoppen. “Wij hebben vorig jaar alleen aangekondigd dat we ons op de prijs wilden bezinnen. Toen het bestuur daarop liet weten zich hierdoor onzeker te voelen, hebben we de prijs voor ten minste drie jaar gegarandeerd.”

In het nieuwe stichtingsbestuur hebben als externe leden zitting mevrouw dr. E.M.A. van Boven, universitair docent Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen; voormalig uitgever mr. B.M.M. Hosman; prof. dr. J. Roegiers, hoofdbibliothecaris en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en voormalig directeur van boekhandel Donner in Rotterdam C.B. Schoemakers.