Egypte is akkoord met het IMF

CAIRO, 23 JULI. Egypte heeft gisteren met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) een principe-akkoord bereikt over een driejarig economisch programma, dat moet leiden tot een vermindering van de buitenlandse schuld.

Volgens de Egyptische vertegenwoordiger bij het fonds heeft een IMF-delegatie een programma om deze doelstelling te bereiken goedgekeurd. Egypte kan op grond hiervan aanspraak maken 500 miljoen dollar betalingsbalanssteun. Het programma is een voortzetting van een plan tot vermindering van het overheidstekort, afschaffing van tarieven en prijscontroles en privatisering van overheidsondernemingen. In 1991 hadden de Westerse crediteuren in de Club van Parijs kwijtschelding in drie stappen van de helft van de buitenlandse schuld van 20,2 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld op voorwaarde dat er een overeenkomst met het IMF zou komen.