EG-boeren produceren te veel wijn

BRUSSEL, 23 JULI. Als er geen maatregelen worden genomen, zwemt de Europese Gemeenschap eind deze eeuw in een wijnplas van ongeveer veertig miljoen hectoliter. Dat zijn 5,3 miljard flessen wijn, ofwel vijftien flessen per EG-inwoner. “De EG produceert te veel wijn. Het wordt tijd om van het overschot af te geraken”, aldus René Steichen, landbouwcommissaris van de EG.

Nu al bedraagt het overschot 37 miljoen hectoliter. De EG is goed voor zestig procent van de wereldwijnproduktie. In de gemeenschap wordt echter steeds minder wijn gedronken, terwijl de import uit landen als Chili, de VS en Australië groeit en de export afneemt. Pogingen om het overschot te verkleinen door wijngaarden uit de produktie te nemen, stranden doordat betere produktiemethoden voor een veel grotere opbrengst per hectare zorgen.

Krachtens het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EG kan elk land naar eigen goeddunken het wijnoverschot aanpakken. De Europese Commissie is er voorstander van om de wijnboeren meer te betalen als die bereid zijn hun wijnranken uit te graven. Met EG-geld wordt al jaarlijks 50.000 hectare aan wijngaarden omgeploegd, maar meestal gaat het dan om de oudste en minst produktieve wijnranken. (Reuter)