Dertig gulden boete per kilo fosfaat

DEN HAAG, 23 JULI. Boeren die niet in staat zijn hun mestoverschot af te zetten, moeten hiervoor een boete van dertig gulden voor elke overtollige kilo fosfaat gaan betalen.

Dit schrijft de "Projectgroep 1995-scenario', waarin de ministeries van VROM en landbouw, het Landbouwschap en andere landbouworganisaties zitting hebben. De projectgroep wil de boete op 1 januari 1996 invoeren. De boete is zo hoog dat het niet meer zal lonen overtollige mest te produceren. De invoering van een boete op overtollige mest is al eerder afgesproken. Alleen de hoogte was tot nu toe onzeker. De boetes vormen een eerste stap op weg naar een zogenoemde mineralenboekhouding met regulerende heffing. Volgens de projectgroep kan de boete vervallen zodra deze mineralenboekhouding landelijk wordt ingevoerd. De boete kan dan worden ingepast in het systeem van de regulerende heffing.