De Bilt boos om beperkte toegang bos

DE BILT, 23 JULI. Inwoners van De Bilt zijn massaal in verzet gekomen tegen pogingen van het Utrechts Landschap om de toegang tot ”hun' bos te beperken. Inmiddels heeft de gemeenteraad van het naburige Zeist in principe besloten al zijn bossen (650 hectare) aan het Utrechts Landschap over te dragen.

Zowel in Zeist als in De Bilt gaat het om het behoud van de Stichtse Lustwarande. In dit gebied begint de keten van landhuizen en landschapsparken die zich over de Heuvelrug uitstrekt. De overdracht van de Zeister bossen gebeurt in de eerste plaats uit bezuinigingsoverwegingen. Als het Utrechts Landschap de zorg voor het bos overneemt, kan de gemeente op haar jaarbudget van een miljoen gulden voor bosbeheer, structureel tweehonderdduizend gulden bezuinigen.

Een belangrijke voorwaarde bij de overdracht is dat het gebied toegankelijk blijft voor recreanten. In de buurgemeente De Bilt is dat echter sinds enige tijd een probleem. De inzet is het landgoed Beerschoten-Houdringe dat tussen De Bilt en Zeist ligt. Dit landschapspark van 240 hectare, dat begin vorige eeuw werd ontworpen door de bekende architect J.D. Zocher jr., is een belangrijke ecologische schakel tussen het open Kromme-Rijngebied en de Heuvelrug, maar het is ook geliefd als wandelgebied. Bij bewoners van De Bilt, maar ook bij Utrechters die niet meer ”in file' willen wandelen in het bij de stad gelegen Amelisweerd.

Volgens het Utrechts Landschap komt de ecologische functie van Beerschoten-Houdringe steeds meer in het gedrang. Daarbij wordt vooral gedoeld op het grote aantal loslopende honden op het landgoed, waardoor het wild wordt opgeschrikt. Een recente controle heeft uitgewezen dat De Bilt één hond per dertien inwoners telt. Aanzienlijk meer dan een grote stad als Utrecht (1 op 23), maar ook meer dan een vergelijkbaar dorp als Driebergen-Rijssenburg (1 op 16).

Om de overlast van honden tegen te gaan, wil het Utrechts Landschap de ”dorpsingang' van het landgoed aan de Soestdijkseweg sluiten. Dorpelingen die al dan niet met een (aangelijnde) hond op het landgoed willen wandelen, zullen bijna twee kilometer moeten doorlopen naar een andere ingang.

Het plan leidde tot een opstand onder de 33.000 inwoners van De Bilt. Onder leiding van mevrouw J. Wichers werden in drie maanden 10.400 handtekeningen verzameld. Daarvan zouden slechts 2.000 van buiten het dorp zijn. “We kunnen nog veel meer handtekeningen krijgen, maar dit vinden we genoeg”, zegt mevrouw Wichers. Zelf woont ze op een kilometer afstand van de gewraakte ingang naar het bos, maar ze neemt altijd de auto omdat haar hond slecht ter been is. “Het is onzin een leefgemeenschap van een bos af te sluiten. Ik vind het schandalig dat ze de mensen vragen dan maar een stuk op de fiets om te rijden.”

Volgens mevrouw Wichers zal de hondenuitlaatplaats alleen ellende opleveren. “Dat stuk bos gaat helemaal kapot. En je hebt het gevaar dat de honden met elkaar gaan vechten en dat de mensen dan ruzie met elkaar krijgen.”

Het actiecomité heeft voorgesteld hondenbezitters die op het landgoed willen wandelen te verplichten lid te worden van het Utrechts Landschap. Met de opbrengst zou het toezicht kunnen worden verscherpt. Het Utrechts Landschap is daar geen voorstander van. “Je moet dan constant controleren”, zegt medewerkster H. Geessink. “Dan moeten we politie-agent gaan spelen.”

Het college van B en W heeft zich als bemiddelaar opgeworpen en gepleit voor een oplossing, bijvoorbeeld een klaphekje. Een landschapsarchitect maakt nu een inrichtingsplan. “Misschien dat er een achterdeurtje komt”, zegt Geessink. “Voor mensen die moeilijk ter been zijn.”