Buitenstaanders

In de derde alinea van het stuk van K. Schippers "Het Rijk van het Onwerkelijke' is vorige week het woordje "niet' komen te vervallen. Er had moeten staan:

“In Los Angeles vroeg men zich niet af hoe het mogelijk is dat kunstenaars die allerlei wartaal schrijven of voor zoete koeke aannemen toch nog zulke mooie schilderijen kunnen maken. Er werd precies het omgekeerde gedacht: een goed schilderij geeft een reden van bestaan aan elke theorie die eraan ten grondslag ligt, hoe bespottelijk die ook klinkt.”