Bittere verwijten Opel en Volkswagen; Open oorlog tussen autofabrikanten over affaire-Lopez

BONN, 23 JULI. Tussen General-Motorsdochter Opel en Volkswagen woedt een open oorlog. Hamvraag die de Duitse auto-industrie intussen bezighoudt, is of Opel alsnog zal winnen en of de affaire-Lopez zowel VW-chef Ferdinand Piëch als zijn veelbesproken Baskische “supersaneerder” de kop zal kosten.

Worden de van GM “weggekochte” José Ignacio Lopez en een handvol met hem naar Wolfsburg gekomen collega-managers werkelijk in staat van beschuldiging gesteld wegens bedrijfsspionage? De beurs in Frankfurt is al een paar dagen nerveus over zulke vragen: aandelen Volkswagen doen het er niet best.

Beide bedrijven tobben na de "boom' van de afgelopen jaren en bij een Duitse economische recessie die haar dieptepunt langzamerhand heeft bereikt met grote afzetproblemen. Volkswagen kende eind vorig jaar, toen Piëch net van Audi naar VW was overgestapt, een zodanig topzware organisatie en produktietechniek dat het in het eerste kwartaal 1993 een verlies van ruim een miljard mark maakte. Ja, zelfs per verkochte auto werd verlies geleden.

Piëch' antwoord: de bij General Motors als kostenbeheerser al legendarisch geworden Lopez werd voor een miljoenensalaris uit Detroit weggekocht. Woedende reacties van GM en Opel volgden, zeker toen Lopez een groepje GM-managers wist te bewegen om óók naar VW te komen. Kort daarna kwam van Opel de beschuldiging dat Lopez c.s. bedrijfsgeheimen mee naar Wolfsburg hadden genomen. Vorige maand legde de vermoedelijk door derden (Opel?) genformeerde politie in een leegstaande woning van twee nieuwe (ook Spaanse) VW-managers in Darmstadt de hand op vier dozen met geheime GM-documenten. Bij VW drukte het duo Piëch-Lopez het grootste deel van de bestaande raad van bestuur de deur uit, ook Piëch' plaatsvervanger Goeudevert trof dit lot. Lopez draaide Volkswagens toeleveranciers op een nooit vertoonde manier de duimschroeven aan door van hen prijsverlagingen met tientallen procenten te eisen. Kortom: het werd over een breed front menens.

Terwijl een groot deel van hun tienduizenden werknemers met vakantie is en hun fabrieken in zogenoemde "zomerproduktie' draaien, bestoken de directies van de grootste Duitse autoproducenten elkaar onverminderd met zware verwijten. De VW-top (Porsche-kleinzoon Piëch dus) blijft nog pal achter Lopez - “een man van eer” - staan en heeft deze week de bal teruggekaatst met de suggestie dat Opel de affaire wel eens zelf zou kunnen hebben geënscèneerd. Nu ook de "politiek' met vakantie is heeft de harde wedstrijd Opel-VW bovendien voor de media de waarde van een ongewone seizoens-tractatie gekregen.

Deze week is die tractatie extra smakelijk geworden doordat de rechter in Hamburg Volkswagen een nederlaag bezorgde in een kort geding tegen het blad Der Spiegel. Die rechter wees een klacht van VW op hoofdzaken af en stond daarmee het weekblad toe om over Lopez c.s. als "verdachten' te blijven schrijven. Opel had Der Spiegel vriendelijk geholpen met ruim twintig GM-managers als getuigen. De Amerikaans-Duitse autofabriek was zodoende even in een "dubbelrol', namelijk als bron van het blad èn als kritische getuige.

Gisteren trof VW een nieuwe slag: de officier van justitie in Darmstadt liet weten dat in de vorige maand in beslag genomen dozen onder meer in het Duits vertaalde plannen voor een Opel-fabriek in Spanje, gegevens over verkoop-strategieën en prijscalculaties en tekeningen voor een nieuw automodel zaten. VW reageerde met de mededeling dat zulke documenten nooit in Wolfsburg ter inzage zijn aangeboden. En met het verwijt van “eenzijdigheid” aan deze officier en de vraag of hij nu echt denkt dat Lopez' collega-managers maanden na het verwijt van bedrijfsspionage nog dozen met een dergelijke inhoud thuis bewaarden.

De serieuze Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef deze week onder de kop Schaduwen boven Wolfsburg: Mocht de verdenking concreet worden, raakt ook Ferdinand Piëch als voorzitter van de raad van bestuur in het nauw, de man die zich met handen en voeten met Lopez heeft verbonden (..)''. Meer nog: als Lopez in staat van beschuldiging zou worden gesteld, dreigt het complete VW-concern nog zwaarder in de problemen te raken.