"WAO-boete' voor duizenden bedrijven

PAG.9 WAO EN AIDS

DEN HAAG, 22 JULI. Ongeveer 57.000 bedrijven is sinds de invoering van de zogenoemde bonus/malusregeling een boete in het vooruitzicht gesteld omdat een van hun werknemers arbeidsongeschikt is geworden. Dit blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsraad. Het is de eerste keer dat de SVR gegevens over die regeling publiceert.

De cijfers beslaan de periode maart 1992 - toen de regeling van kracht werd - tot en met februari 1993. Hoeveel boetes ook daadwerkelijk door de bedrijfsverenigingen zijn opgelegd, heeft de SVR nog niet vastgesteld. Een bedrijf krijgt na de aanzegging een jaar de tijd de arbeidsongeschikte werknemer ander werk aan te bieden. De eerste boetees zijn in maart van dit jaar uitgedeeld. Veel bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid tegen de boete in beroep te gaan. Een van die bedrijven die weigeren te betalen is een Amsterdams homo-café, waarvan uitbater De Paauw 11.000 gulden boete kreeg opgelegd voor een werknemer die vermoedelijk aan aids lijdt. De Paauw wil de bonus-malusregeling aan de kaak stellen. “Het is toch krankzinnig dat ik een rekening krijg, omdat buiten mijn schuld een werkemer doodziek is geworden.” Tegenover de aangezegde boetes staan in dezelfde periode 1300 premies voor bedrijven die een arbeidsongeschikte in dienst hebben genomen. Gemiddeld kregen ze daarvoor 11.000 gulden. Bijna 160 verzoeken om zo'n bonus werden door de bedrijfsverenigingen afgewezen.

Uit de cijfers van de SVR blijkt verder dat het aantal mensen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (WAO en AAW) in april met ruim 800 is gestegen tot 918.000. Omgerekend in volledige uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid was er sprake van een stabilisatie op 796.500. Tegenover 8600 nieuwe uitkeringen stonden 7700 beëindigingen. Van de beroepsbevolking ontving eind april 10,7 procent een AAW/WAO-uitkering. Het ziekteverzuim bedroeg in april 7,9 procent, tegen 7,5 procent in dezelfde maand een jaar eerder. Over de afgelopen twaalf maanden bedroeg het verzuim gemiddeld 7,8 procent.

In vergelijking met een jaar eerder was het aantal WW-uitkeringen in april met 53.000 gestegen, dat is 25 procent meer. Het aantal mensen met een WW-uitkering daalde in april overigens met 8.000 tot ongeveer 262.000, als gevolg van seizoensinvloeden.