Rechten en plichten van gedetineerden gewijzigd

DEN HAAG, 22 JULI. Staatssecretaris A. Kosto (justitie) werkt aan nieuwe regelgeving voor het gevangeniswezen. Die maakt het gemakkelijker om gedetineerden werk buiten de gevangenis te laten doen. Daarentegen wordt de klachtregeling van gevangenen beperkt.

Het voorontwerp van de nieuwe Penitentiaire Beginselenwet dat Kosto gisteren voor advies aan belangenorganisaties en de Centrale Raad voor strafrechttoepassing heeft gestuurd, moet leiden tot vervanging van oude wetten zoals de Beginselenwet Gevangeniswezen uit 1953. Deze voldoen volgens Kosto niet meer aan de veranderde behoeften van de gevangenen. De nieuwe regelgeving “wordt prettiger voor gedetineerden omdat ze straks beter weten waar ze aan toe zijn”, aldus een woordvoerster van het departement.

Zo wordt het mogelijk om in het kader van een zogeheten "penitentiair programma' gevangenen in te schakelen bij arbeidsprojecten, onderwijs of scholingsprogramma's. Een Amsterdamse strafinrichting heeft enige tijd geëxperimenteerd met het inschakelen van gedetineerden bij werk op olieplatforms. Voorwaarde voor deelname is dat een gevangene zich van te voren op een bepaalde periode van deelname aan zo'n project vastlegt. De staatssecretaris van justitie moet de programma's goedkeuren.

Verder wordt het klachtrecht beperkt tot klachten over beslissingen die in de inrichting zijn genomen en waarvan de gedetineerde vindt dat daardoor zijn of haar recht is geschonden. Tot nu toe wordt te veel geklaagd over gebeurtenissen zonder meer, aldus het ministerie, zoals klachten over "hele uien in de soep'. Tevens moet de klacht meer met redenen worden omkleed.

De nieuwe wet regelt verder dat binnen een strafinrichting afdelingen met verschillende regimes mogen bestaan, zoals open of gesloten en extra bewaakte afdelingen. Dat is nu wettelijk niet geregeld. Tevens wordt het mogelijk dat mannen en vrouwen gemeenschappelijk aan actviteiten kunnen deelnemen. De hoofdregel blijft echter dat zij op gescheiden afdelingen worden ondergebracht.