Nederlandse banken zeggen Surinaamse rekeningen op

PARAMARIBO, 22 JULI. In Suriname is beroering onstaan door berichten dat Nederlandse banken Surinaamse cliënten in Nederland hebben verboden nog langer grote geldtransacties via hun bankrekeningen uit te voeren. De ABN Amro-bank heeft zelfs rekeningen van Surinaamse particulieren opgezegd, met name die van valutahandelaren. Een woordvoerder van ABN Amro in Amsterdam is op de hoogte van deze gang van zaken maar onderstreept dat de bank “behoedzaam” te werk gaat.

Het Surinaamse ochtendblad De Ware Tijd beschikt over een brief aan één van de Surinaamse gedupeerden, waarin de bank schrijft: “Wij delen u mede dat wij de relatie met u met ingang van heden zullen verbreken. Het spijt ons dat wij u niet anders kunnen berichten. Wij houden het saldo voor u aan onze balie ter beschikking.”

Andere Surinaamse rekeninghouders hebben van Nederlandse banken te horen gekregen dat ze geen contant geld meer mogen storten. Dit is voor enkele rekeninghouders aanleiding geweest om hun rekening op te zeggen. Valutahandelaren wijzen erop dat Nederland geen limiet stelt aan geld dat reizigers Nederland mogen invoeren. Er geldt alleen de regel dat stortingen boven de 25.000 gulden worden aangegeven ter controle op het witwassen van criminele gelden.

Volgens de valutahandelaren, verenigd in de Brokers Association Suriname (BAS), wordt het land zwaar getroffen door de maatregelen van de Nederlandse banken, aangezien de Surinaamse economie vrijwel volledig draait op kapitaal van de valutahandelaren.

Een woordvoerder van ABN Amro in Amsterdam verklaart dat de bank niet zo maar een rekening opzegt. Dat gebeurt alleen als de bank beschikt over duidelijke aanwijzigingen dat er “iets mis is met de rekeningen”. Er kan sprake zijn van “besmet geld”, of een poging om zwart geld wit te wassen. ABN Amro, overigens niet de enige Nederlandse bank die rekeningen van Surinaamse particulieren heeft stopgezet, is niet gelukkig met de commotie. “Aan de ene kant moeten we de relatie met de klant respecteren. Je moet er natuurlijk voor waken dat je een bepaalde groep klanten stigmatiseert. Anderzijds krijg je als bank heel snel het etiket opgedrukt dat je meewerkt aan zaken die het daglicht niet kunnen verdragen”, aldus de ABN Amro-woordvoerder. “Tussen die dilemma's moet je als bank je weg zien te vinden.”

De Surinaamse valutahandelaren beweren dat de Nederlandse banken met hun maatregelen de concurrentie willen uitschakelen. Een aantal valutahandelaren heeft van de Surinaamse regering toestemming gekregen een geldwisselkantoor te openen, kort nadat vorige maand de vrije wisselkoers voor de Surinaamse gulden werd ingevoerd. Nu de vrije wisselmarkt is gentroduceerd kunnen zowel wisselkantoren als handelsbanken geldtransacties plegen. In deze vrije markt zijn banken en wisselkantoren concurrenten.

Zowel in Nederland als Suriname houden particulieren zich al jaren bezig met het wisselen van geld. Veel Surinamers sturen vanuit Nederland geld naar familieleden en relaties en maken daarbij gebruik van de diensten van valutahandelaren. In Nederland wordt aan een handelaar bijvoorbeeld duizend gulden (Nederlands) betaald, medewerkers van de handelaar bezorgen daarop binnen 24 uur de tegenwaarde van dat geld in Surinaamse guldens bij de familie in Suriname. Geldwisselaars geven overigens ruiterlijk toe dat wisselkantoren soms geld witwassen, maar door een registratie-plicht voor dergelijke handelaren, kan dit probleem volgens hen gemakkelijk worden opgevangen.