Meer rechten voor koper van auto

DEN HAAG, 22 JULI. Een koper van een auto kan een transactie vernietigen, wanneer blijkt dat de auto veel meer kilometers heeft gereden dan de teller aangeeft.

Dat recht heeft de koper ook als de garage waar hij de auto kocht niet op de hoogte was van het feit dat de teller is teruggedraaid. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. Het recht van de koper blijft gelden, ook al heeft de garagehouder in het koopcontract een clausule opgenomen. Volgens de ANWB zijn hiermee de rechten van de koper belangrijk verbeterd. In het onderhavige geval ontdekte de koper dat de teller met 48.000 kilometer was teruggedraaid.