Kamer onderbreekt haar zomerreces voor spoedoverleg Bosnië

DEN HAAG, 22 JULI. Leden van de Tweede Kamer komen volgende week donderdag van reces terug om met de regering overleg te voeren over de situatie in Bosnië.

Onduidelijk is nog of dat in een mondeling overleg van de commissies buitenland en defensie gebeurt of van de commissie ontwikkelingssamenwerking. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) zal het woord voeren namens de regering. De ministers Ter Beek (defensie) en Kooijmans (buitenlandse zaken) kunnen vakantie blijven houden.

Daartoe besloten leden van de vaste commissies van buitenlandse zaken en defensie gistermiddag. De VVD wil dat Pronk als interim-minister van defensie ook vragen beantwoordt over de inzet van zes Nederlandse F-16's voor de bescherming van 7.500 VN-grondtroepen in Bosnië die enclaves moeten beveiligen. Die troepen zijn nog steeds niet ter plekke. PvdA en CDA zijn van mening dat de Kamer al haar fiat heeft gegegeven aan die nieuwe opdracht voor de Nederlandse vliegers in Villafranca.

Pronk bezoekt vandaag en morgen Sarajevo en andere steden in Bosnië om na te gaan op wat voor manier Nederland meer humanitaire hulp kan geven aan de bevolking. Zondag keert hij naar Nederland terug en zal de Kamer dan per brief informeren over zijn bevindingen. Tijdens het besloten overleg bleek dat het CDA zich verzet tegen een debat in de Kamer dat over de politieke en militaire situatie in Bosnië zou gaan. Willen de andere partijen daar wel over debatteren dan moeten ook Kooijmans en Ter Beek aanwezig zijn, meent het CDA.

Voor die formele opstelling wordt door Kamerleden van het CDA gekozen omdat zij willen vermijden dat Pronk (PvdA) “de gehele Joegoslavië kwestie naar zich toe zou trekken. Het moet strikt gaan over de humanitaire hulpverlening en over de vraag wat Nederland nog kan doen”, aldus een lid van de CDA-fractie. PvdA, GroenLinks, VVD en D66 zijn van mening dat tijdens het mondelinge overleg duidelijk moet worden wat Nederland internationaal nog wil ondernemen, ook op politiek terrein. GroenLinks en VVD willen daarnaast meer duidelijkheid over de geweldsinstructies voor de Nederlandse F-16-piloten.