Israel en Indonesië denken aan relaties

TEL AVIV, 22 JULI. Israel en Indonesië hebben contact opgenomen over de mogelijke vestiging van diplomatieke betrekkingen. De Israelische krant Ha'arets meldt vandaag dat de Israelische ambassadeur in Singapore onlangs een geheim bezoek aan de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft gebracht. Ook Israelische zakenlieden zijn actief in Indonesië.

Volgens kringen op het ministerie van buitenlandse zaken in Jeruzalem staat de opkomst van moslim-fundamentalistische stromingen in Indonesië het aangaan van volledige diplomatieke betrekkingen tussen beide landen op dit moment in de weg. Jeruzalem heeft uit de contacten met Jakarta begrepen dat Indonesië om die reden pas over de brug zal komen als een oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict in zicht komt.

De toenadering tussen Israel en Indonesië wordt met argusogen door Portugal gevolgd. Portugal heeft Israel gewezen op de schending van de mensenrechten in Oost-Timor door het Indonesische leger in de strijd tegen de voor onafhankelijkheid vechtende vrijheidsbeweging in deze vroegere Portugeese kolonie.

Het patroon van relaties van Israel met de moslim-wereld schijnt zich ook al uit te strekken tot Pakistan. In de Israelische hoofdstad zijn “positieve signalen” uit Pakistan opgevangen. Pakistan maakt zich kennelijk zorgen over de militaire gevolgen van de recente diplomatieke betrekkingen tussen Israel en India. Volgens de Israelische pers worden honderden Indiase MiG's in Israel gemoderniseerd, dat wil zeggen voorzien van Israelische elektronica. Israel heeft wegens de gemelde Pakistaanse nucleaire plannen groot strategisch belang bij toenadering tot dat land om invloed te kunnen uitoefenen op de Pakistaanse atoompolitiek.

Sedert het begin van het vredesproces in Madrid heeft Israel met ongeveer veertig landen diplomatieke betrekkingen hersteld of aangeknoopt. Deze diplomatieke doorbraak wordt door minister van buitenlandse zaken Shimon Peres aangegrepen om het Israelische volk erop te wijzen dat niet de hele wereld tegen Israel is. Dat is een onderdeel van een psychologische campagne om de Israelische publieke opinie voor te bereiden op een vredesdoorbraak waarvoor de joodse staat een hoge territoriale prijs zal betalen.

Van groot belang voor Israels positie in het Midden-Oosten is het eerste officiële bezoek van een Turkse minister van buitenlandse zaken aan Israel, dat maandag begint. Voor de Turkse bewindsman Hikmet Cetin zal hier de rode loper worden uitgelegd. Jeruzalem begrijpt dat het politieke en militaire gewicht van Turkije in het Midden-Oosten sedert het uiteenvallen van het Sovjet-rijk sterk is toegenomen. Turkije kan vanuit Jeruzalem gezien wegens zijn historische banden met het Midden-Oosten een zeer positieve rol spelen bij de stimulering van het vredesproces. Met zijn grote zoet-watervoorraden kan Turkije ook in economisch opzicht een rol spelen bij de stabilisering van dat deel het Midden-Oosten, waar de Turken voor de Eerste wereldoorlog heersten.

    • Salomon Bouman