In opspraak geraakte Spaanse socialist weg

MADRID, 22 juli. Partijfunctionarissen die in opspraak raken, treden af. Dat is de nieuwe richtlijn voor de Spaanse socialisten en nog geen week na de beëdiging van het parlement heeft premier González duidelijk gemaakt dat het hem ernst is met dit uitgangspunt.

Vandaag heeft de pas verkozen secretaris van de socialistische fractie in het Huis van Afgevaardigden, José Maria Mohedano, zijn functie neer moeten leggen. Mohedano was in opspraak geraakt doordat hij naast zijn parlementaire werk als advocaat was opgetreden voor een projectontwikkelaar met een twijfelachtige reputatie. In opdracht van de meer dan eens failliet verklaarde José Luis Pinto bemiddelde hij bij het krijgen van vergunningen en kredieten. Als tegenprestatie werd hem een Jaguar ter beschikking gesteld. Algemeen wordt nu geoordeeld dat deze wijze van transport “niet past bij de soberheid die van een socialistisch afgevaardigde mag worden verwacht”. Mohedano zei gisteren dat hij niets illegaals had gedaan, maar zich terugtrok als fractiesecretaris om “het imago van de partij geen schade toe te brengen”.

De Spaanse socialisten zijn de afgelopen twee jaar geteisterd door een reeks corruptieschandalen, die deels verband hielden met de illegale financiering van politieke activiteiten. Tot voor kort stelde de partijleiding zich steeds op het standpunt dat er niets aan de hand was zolang er geen wet was overtreden en dat politici pas het veld hoefden te ruimen als een misstap door de rechter bewezen werd geacht.

Minister-president en partijvoorzitter Felipe González trachtte dit voorjaar al een wijziging in het beleid door te voeren. Hij eiste dat leden van het hoofdbestuur de consequentie zouden trekken uit hun betrokkenheid bij de "affaire-Filesa', waarin bedrijven commissies betaalden aan de partij bij het binnenhalen van overheidsopdrachten. Ondanks de grote schade die de reputatie van partij en regering door de zaak opliep, weigerde het bestuur koppen te laten rollen. Als gevolg van dit conflict schreef González vervroegde verkiezingen uit en inmiddels staat vast dat politieke problemen voortaan ook politieke gevolgen zullen hebben.

Met ingang van deze zittingstermijn gelden bijzonder strenge regels voor de nevenactiviteiten van parlementariërs. Al hun bezittingen en financiële belangen worden geregistreerd. Mohedano, die behoort tot de linkervleugel van de partij, nam het besluit om zijn functie op te geven na een gesprek met de premier. Hij blijft wel aan als kamerlid.