Het niet opnemen van lichamelijk en geestelijk ...

Het niet opnemen van lichamelijk en geestelijk gehandicapten in de Algemene Wet Gelijke Behandeling suggereert ten onrechte dat zij minder gediscrimineerd worden dan vrouwen en homoseksuelen.

J.A. Paul, Universiteit van Amsterdam

In feite heeft iedereen een geheugen als een zeef, alleen de diameter van de gaten is van persoon tot persoon verschillend.

C.J.A.M. Commissaris, Rijksuniversiteit Limburg

Onderwijsrendementen kunnen eenvoudig worden gemaximaliseerd door toetsing geheel achterwege te laten.

J. van der Stel, Rijksuniversiteit Limburg

De overheid voert een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van adoptie door de aspirant adoptiehouder zelf te laten betalen voor de voorlichting die door dezelfde overheid verplicht is gesteld.

F. Juffer, Universiteit Utrecht

Bij de geboorteaangifte heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand bij het inschrijven van mijn tweede voornaam in het geboorteregister -voor wat de spelling betreft- wellicht getwijfeld tussen Cornelis en Cornelius.Wetende dat volgens het Burgerlijk Wetboek spellingvarianten bij voornamen zijn toegestaan, maakte hij er Cornelus van. Een goede ambtenaar weet keuzes altijd te omzeilen.

M.C.J. van Pul, Universiteit Utrecht