Even naar de CC

In het artikel "Even naar de CC' zijn naar ons oordeel een aantal misvattingen gepubliceerd.

Zo wordt in het artikel gesproken over het feit dat de Gemeente Boxtel geen aandacht wenst te besteden aan goed toepasbare en aanzienlijk goedkopere alternatieven. Niets is echter minder waar. Op 3 mei 1993 werd door de Gemeente Boxtel een informatie-avond georganiseerd om de bewoners van het buitengebied te informeren over de recente wetgeving (Lozingenbesluit Bodembescherming). Tijdens deze informatie-avond is door de gemeente onder andere gewezen op alternatieven voor aansluiting op de riolering. En zoals de heer Leeflang weet, is op deze voorlichtingsavond tevens een lezing door de Twaalf Ambachten verzorgd, juist om de alternatieven voor drukriolering aan te geven. Tijdens de presentatie bleek echter duidelijk dat dergelijke alternatieven nadelen kennen. Met name dienen de bewoners hun lozingsgedrag aan te passen. In het artikel wordt dit onvoldoende belicht.

Voorts kunnen de aanlegkosten voor een rietzuiveringsinstallatie niet vergeleken worden met de aanleg van drukriolering op de wijze zoals Leeflang dat doet. Vermoedelijk bedoelt Leeflang met de aanlegkosten alleen de aanschafkosten van het materiaal. De aanschafkosten voor een septictank en twee pompen zoals aangegeven op de tekening bedragen namelijk al circa ƒ 10.000,-. Deze aanschafkosten worden vergeleken met de aanlegkosten van drukriolering door een aannemer. Indien echter het afgebeelde systeem wordt aangelegd door een aannemer bedragen de werkelijke aanlegkosten minimaal ƒ 20.000,- (inclusief het aanpassen van het leidingwerk). En dat is veel meer dan de circa ƒ 7.500,- die de gemeente in rekening brengt voor aansluiting op de drukriolering.

Tot slot merken wij op dat ook een rietzuiveringsinstallatie onderhoud nodig heeft. De kosten voor onderhoud van een dergelijk systeem, conform de richtlijnen van de rijksoverheid, liggen in veel gevallen rond de ƒ 1.500,- per jaar. Het rioolrecht in de meeste gemeenten, waaruit het onderhoud wordt bekostigd, zal in de toekomst stijgen naar circa ƒ 250,- per jaar. Dus ook dan is drukriolering goedkoper.