Een op drie bedrijven heeft regeling zorgverlof

DEN HAAG, 22 JULI. Eén op de drie werkgevers stelt zijn werknemers in staat verlof op te nemen voor de verzorging van zieke huisgenoten. Voor de verzorging van familieleden die niet bij de werknemer thuis wonen, biedt één op de zes werkgevers die mogelijkheid.

Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van sociale zaken onder 1.513 bedrijven. Het ging hierbij zowel om onbetaald als betaald verlof, al dan niet in deeltijd en variërend van twee weken tot maximaal drie maanden.

Staatssecretaris Wallage gaat nu onderzoeken of hij maatregelen kan en moet nemen om belemmeringen weg te nemen voor werknemers die onbetaald zorgverlof willen opnemen. De staatssecretaris gaat er overigens voorshands vanuit dat de bestaande regels werkgevers en werknemers voldoende mogelijkheden bieden om zelf afspraken te maken. Dit blijkt uit een notitie over zorgverlof die de bewindsman naar de Tweede Kamer heeft laten sturen.

Volgens de notitie hebben veel werknemers die voor de verzorging van huisgenoten of familieleden enige tijd niet of korter willen werken, dat recht al. Uit onderzoek van het ministerie is gebleken dat in 15 CAO's (ruim 262.000 werknemers) bepalingen zijn opgenomen over betaald of onbetaald zorgverlof. In 23 andere CAO's wordt werknemers de gelegenheid gegeven meer dagen onbetaald verlof op te nemen, zonder dat het doel is omschreven.

Het opnemen van onbetaald zorgverlof kan gevolgen hebben voor eventuele Ziektewet-, WAO- en WW-uitkeringen, zo blijkt uit de notitie. Ook bouwt de werknemer die onbetaald verlof opneemt minder vakantiedagen en pensioenrechten op. Deze knelpunten zijn volgens Wallage weg te nemen door het zorgverlof in deZiektewet en de WAO als bijzonder verlof te definiëren en door de termijn daarvan met één maand te verlengen. Hij zal de Sociale Verzekeringsraad hierover advies vragen en de pensioenfondsen verzoeken onbetaald verlof de pensioenopbouw van de werknemer niet te laten verstoren.