Bordeeldorp in Zuid-China

PEKING, 22 JULI. Het Zuidchinese dorp Haotou is door zijn inwoners in één groot bordeel veranderd.

De dorpelingen houden ontvoerde meisjes vast die worden gedwongen seksuele diensten te verrichten, zo meldde het dagblad Yangcheng Wanbao gisteren. Twee verslaggevers van de krant die zich als klanten voordeden, ontdekten dat meer dan honderd meisjes tegen hun wil als prostituée werken. In Hautou wonen zo'n honderd families, die de vrouwen kregen "aangeleverd' door "mensenhandelaren' uit heel China. In de Chinese media verschijnen wel vaker berichten over ontvoerde vrouwen die tot slavernij worden gedwongen, maar plaatselijke functionarissen en politieagenten doen er weinig tegen. Officieel is prostitutie in China streng verboden. (AP, Reuter)